Hue

By ldmqmUhAQvn2dL…, 10 August, 2018

Tôi từng thưởng thức nhiều món ăn khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam, suốt hành trình hơn 7 tháng từ Hà Nội đến Phú Quốc (hơn 15 thành phố lớn). Tôi sẽ nói bạn nghe món nào ngon nhất trong số những món tôi từng ăn (không chỉ ngon nhất Việt Nam mà là ngon nhất đời tôi luôn í). Và nó là đặc sản của một quán ăn ở cố đô Huế cổ kính - Việt Nam. Kích vào thanh công cụ để đọc nhiều hơn!

By ldmqmUhAQvn2dL…, 25 July, 2018

I have devoured many different foods all over Vietnam, from Hanoi all the way to Phú Quốc and everywhere in between (that's over 15 major cities) over the course of 7 months. What I am about to tell you is the most delicious of the foods that I have ever eaten (not only in Vietnam but in my entire life). And it all came down to this little restaurant shop in the formal imperial city of Huế, Vietnam. Click on the title to read more!